MELODİ’nin “TEFSİRİ” Bu şiir de ünlü halk ozanı Dursun Ergül’den

MELODİ’nin “TEFSİRİ”

Saz birgün;
dile geldip, şöyle söyledi
Sen; taş’ı- taşın üstüne koyamayan malüm (şanın)…la,
Riya-kâr,müptezel meslek-darın …la,
öz-özüne uydurduğun,hura(fa)(ların..
..la,
Yalanı (meslek) (do’la’nı ticaret sayanların…la,
A,ha da seni koydum baş-başa dininle-imanın…la…!.
Do’ğruluk,
Re’alist’lik,
Mi’syon,
Fa’rkındalılık,
Sol’uksuz sevmek,
La’l olmamak,
Si’yahı -karadan ayırmak var ya…
Hepsi “ilkelerim arasında ya,,
İman benim yüreğim de…la,
Namus beynimde…ya,,,
İbadetim ise,dilimde val-la…
Söz söyletmem…ha- şa.!.
Aç kulağını da,
dinle biraz!
eyle “tema -şa”aaa
Şimdide bırakmazmısın beni?
Öz derdimle
baş-baş’a !…

Dursun Ergül

#melodininTEFSİRİ

#Gün24Ay02Yıl2018

Şiiri nasıl buldun Orhan Can?