Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor.. Cem Karaca’dan..

Kavga
Üç kardeş emaneti aldılar bir dereden
İlyas, Temel, Süreyya kürekler sıya sıya
Emanet makinalı tüfekler hofçimis marka
Karadeniz denizdir kah uslu kah delidir
Delirir karayeldir karayel oy karayel, kara…
Hayda!

Rüzgar yaman esiyor taktılar kürekleri
Yele karşı çekmekten kırıldı bilekleri
Karadeniz uşağın yoktur can yelekleri
Hatçe, Ümmü, Gülizar kıyıda bekliyorlar
Sırtlayıp tüfekleri cepheye taşımaya
Hayda!

İlyas, Temel, Süreyya dönmediler geriye
Hatçe, Ümmü, Gülizar gittiler o dereye
Aldılar tüfekleri kürekler sıya sıya
İlyas, Temel, Süreyya, Hatçe, Ümmü, Gülizar
Bir yastığa baş koyup bir tetiğe basarlar

Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor
Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor..

Cem Karaca