Bir sokak pazarında oturdum bir taşa.. Bahri Kayaoğlu’dan bir güzel size

Bir sokak pazarında
oturdum bir taşa
tezgâha koyamayacak kadar az
olan umutlarımı satıyorum…
Dönüp bakan, fiyatını soran bile yok
Oysa bedava veriyorum…
***
“Hasta olacaksın,
oturma taşa” dedi biri…
Dedim ki;
“Bedenim zaten olmuş taş
Bu taş bana ne yapar ki…”

Bahri Kayaoğlu / Taş