Yıl 1934 Mustafa Kemal Atatürk; siroza yeni yakalanmış, doktorunun tavsiyesi üzerine Edremit’e gelmiştir.. Murat Ceylan’dan

Yıl 1934 Mustafa Kemal Atatürk; siroza yeni yakalanmış, doktorunun tavsiyesi üzerine, Edremit’e gelmiştir… Kaymakam bey bu vahim durumu öğrenince; Gaziye dönüp…

– Paşam Çamlıbel Köyü’nde bir şarlak – çağlayan var… Su sesi, bülbül sesi, asırlık çınarları ve havası mükemmeldir, izniniz olursa sizi yarın orada ağırlayalım. Der.. Gazi Mustafa Kemal; bu içten daveti kabul eder. O sırada kaymakamın yaveri, kaymakamın kulağına eğilir ve

– Efendim bir ay önce Şarlaka yıldırım düştü.. Ağaçlardan biri adeta kömür oldu… O yanan ağacı ne yapalım? Der… Kaymakam.

– Yarın o ağacı kesin. Der… Ertesi gün olur, dört tahtacı baltalarını biler, yıldırım düşen çınar ağacının yanına gelirler.. Bakarlar ki; Gazi ve yanındakiler, sabahın erken vaktinde; yıldırım düşen o çınar ağacının dibinde; bir semaver çay demlemiş, çay içiyorlar.. Gazi gelen baltacıları görünce, onlara ne amaçla; Şarlaka geldiklerini sorar… Baltacılar, yıldırım düşen yaşlı çınar ağacını kesmeye geldiklerini söylerler… Bunun üzerine; Gazi Mustafa Kemal Atatürk..

– Ben yaşadığım sürece, bu çınara dokunmayın efendiler, mamafih benden sonra yeşermezse bu çınar… O vakit onu kesersiniz. der… Baltacılar sessizce şarlaktan ayrılırlar… Gazi sırtını yanık çınara verir ve denize bakarken, yanındakilere dönüp…

– Manzara gemlikten bakınca Marmara Denizi’ne benziyor.. Annem beni Marmara denizi gözlüm diye severdi.. Der. Onun bu sözlerini duyan bir yaver, hemen not alır ve bu notunu mimar oğluna iletir… İki yıl sonra;”Gazi yeniden Şarlaka geldiğinde; bir bakar… Yıldırım düşen o çınar yeşermiş… Şarlak – çağlayan ın önüne marmara denizi haritasından, bir havuz yapılmıştır…

Ve şuan ben.. Marmara denizi temalı havuzun kenarındaki… Yıldırım düştüğü halde yeşeren, o yaşlı çınarın altındaki masamda… Yeşil erik, yeşil zeytin, beyaz peynir ve yeşil efe eşliğinde..

Nihayetinde İşte ben; #ŞarlakBistro yu bu eşsiz değerleri, hatırası üzerine aldım… Bu mükemmel yerin; Artık hak ettiği ulvi – milli değeleri, benden sonra olsun! Yaşamasını istedim.

Arşivci eski Köy muhtarımıza minnetle…

Sevgilerimle… Murat Ceylan Murat Ceylan İlker Töral Lütfü Erol Ertuğ Korkmaz Volkan Sevg

Murat Ceylan

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.