Vay vay Köy Enstitülü romancılar.. Mehmet Başaran, Yaşar Kemal, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Mustafa Baydar, Vasfiye Özkoçak, Fakir Baykurt

Mahmut Makal’ı da kaybettik, bu fotoğraftaki ustalardan yaşayan kimse kalmadı, onlar Türk edebiyatının, gazeteciliğin yüzakı, Anadolu aydınlanmasının namuslu yurtsever kahramanlarıydı.
Saygı ve sevgiyle anıyoruz, Nur içinde yatsınlar..

Namık Koçak