Büyük Türk katili Arap komutan Kuteybe Bin Müslim.. Türklere yapılan Talkan ve Curcan Katliamı!

Kuteybe Bin Müslim’in ne büyük cani olduğunu Cemal Kutay hocadan da okumuştum.

Türklere yapılan Talkan ve Curcan Katliamı! 
Tarih-i Taberi / Cilt 3/

70 sene süren Türk-Arap savaşlarının en ehemmiyetli noktaları ve sonuçları:
1- 100.000’in üstünde Türk katledilmiştir.
2- 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.
3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın her şeyi talan edilmiştir.
4- Tüm zenginlikler , tarihi yapıtlar yok edilmiş, yakılmış , yıkılmıştır.
5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamında” 40.000 Türkün kesilerek 24 kilometre yol süresince ağaçlarda sallandırılmıştır. ( Tarihte örneği çok azdır.)
6- Aynı şekilde “Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk’ün nehir kenarında kafaları kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.
7- “Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , “Şeriat söz tanımaz” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.
8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet ele geçirmişlerdir.
9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden bile görmemişlerdir.
10- Türkler bu katliamların ardından Arap dinine zorla geçirilir ve asimile edilir.
Bu tarihi gerçekler “İslam etkilenmesin” düşüncesiyle gizlenmekte, söz edilmemektedir.
(Syf-349-350)

Gökay Şentürk

Facebook

Link:

Kuteybe Bin Müslimin ne büyük cani olduğunu Cemal Kutay hocadan da okumuştum. Türklere yapılan Talkan ve Curcan…

Gökay Şentürk paylaştı: 19 Ocak 2019 Cumartesi