Sünnet’in kökeni..Yararlı mı zararlı mı? Sünnet nereden geliyor? Yahudiler, Sabi, Süryani Hristiyanlarda sünnet vardır.. Bilmek lazım

Günümüzde, Yahudiler, Sabi, Süryani Hristiyanlarda sünnet vardır..

Heredot’a göre sünnet altı bin yıllık geçmişi olan dünyanın bilinen en eski ameliyatı. Çok geçmişte İştar ve Kibele gibi tanrıçaların döneminde, erkeklerin penisleri ana tanrıçaya kesilip sunuluyordu. Anaerkil toplum düzeninin olduğu dönemden bahsediyorum. Daha sonraları bu yöntem klanı tamamen ortadan kaldıracağı için penisin tümünün kesilmesinden vazgeçildi. İbrahim. MÖ 1913 yılında Yahudiler’e sünneti zorunlu kıldı. O dönemde zaten Hititler sünneti uyguluyordu. M.Ö. 2500’lerde bile Mısır’da Ra dini dönemlerinde sünnet gelenekleri vardı.

Ezoterik kaynaklara göre,  sünnet ve vaftiz uygulamalarının da Luvilere kadar dayandığı görülmektedir:

Ege Denizi adalarına yerleşen Maya-Atlantis kolonicileri, anavatanlarına duydukları sevgiyi, okyanusun öbür tarafına taşıdılar ve başta Hermes olmak üzere tüm tanrıların annesi ve Atlas’ın Kızı “Maia”yı (Ma) Ana Tanrıça yaptılar.

Ana Tanrıça Ma’nın kocası Tanrı Attis’in, bir ölümlü kadınla ilişki kurması üzerine, ikili şiddetli bir kavgaya tutuşur. Attis, eşinin kıskançlık krizinden kurtulabilmek için, kendi erkeklik organını keser ve kan kaybından ölür. Ma’nın çocukları  artık dul kadının çocuklarıdır. Attis, bir akarsu kenarına gömülür ve gömüldüğü noktadan, ulu bir çam ağacı yükselir. Bu ağaç, yeniden doğuşun bir sembolü olarak görülür. Ma rahipleri her yıl, yeniden doğuş için Tanrı Attis’e adak olarak, rahipliğe yeni kabul edilenlerin erkeklik organlarının ucunu keser, toprağa gömer ve akar suya girerek, kendilerini arındırırlar.

Sünnet Tevrat’ta, Yaratılış Kitabı 17. Bölüm’de “Sünnet;Anlaşma Simgesi” Başlığıyla verilir.

17.Bölümün 8.9.ve 10.ayetlerinde İbrahim’e, Levant/Filistin topraklarının soyuna verilmesi, soyunun bu topraklara hakim olmasının koşulu olarak “Erkeklerin “Sünnet” olması şartı getirilir;

BÖLÜM 17

Yar.17: 8 Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim.Onların Tanrısı olacağım.”

Yar.17: 9 Tanrı İbrahim’e, “Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız”dedi,

Yar.17: 10 “Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur:Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek.”

Tevrat Mısırdan Çıkış/Exodus bölümünde, peygamber Allah’ın emirlerini kavmine iletmek için Musa Mısır’a yola çıktığında, Bedevi karısı Sippora’dan olan oğlu küçük diye sünnet ettirmemiştir.

Musa, yolda Allah ile karşılaştığında, Allah, nedensiz yere Musa’yı öldürmek için saldırınca, akıllı bir kadın olan Sippora saldırının sebebinin sünnetsiz çocuk olduğunu anlar ve çocuğu, keskin bir taş parçası ile anında sünnet ederek Musa’nın canını kurtarır ve Musa’ya “Sen bana kanlı bir güveysin” der.

Mısırdan Çıkış/Exodus Musa’ya inen “4.Kitap, 24.,25.,26. ayetler;

Rab Musa’ya Belirtiler Gösteriyor

BÖLÜM 4

Çık.4: 24 RAB yolda, bir konaklama yerinde Musa’ylakarşılaştı, onu öldürmek istedi.
D Not 4:24 “Musa’yla”: İbranice “Onunla”.

Çık.4: 25 O anda Sippora keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa’nın ayaklarına dokundurdu.”Gerçekten sen bana kanlı güveysin” dedi.
D Not 4:25 “Musa’nın”: İbranice “Onun”.

Çık.4: 26 Böylece RAB Musa’yı esirgedi. Sippora, Musa’ya sünnetten ötürü “Kanlı güveysin” demişti.”

Yahudiler sekiz günlük iken sünnet olurlar. Sippora’nın bildiği konu bu olaylardan sonra Tevrat’a geçmiş olan, “Allah’ın krallığına, sünnetsiz olarak girilmez” ayetidir. Bu olay bile bize, Sünnet’in İbrahim soyu olmayan Bedevi Sippora tarafından da Tevrat’tan önce bilindiğini kanıtlamaktadır.

Günümüzde, Yahudiler, Sabi, Süryani Hristiyanlarda sünnet vardır

Erkek Çocuk Sünnetinin Kökeninde, Onların Hadım (‘Kadın’)  Kılınma Çabası  Vardı

Bir erkeğin yaşamındaki en önemli olay, Kuran’da hiç sözü edilmeyen ancak tüm Müslüman erkekler için vazgeçilmez bir merasim olan sünnet törenidir. İslam Peygamberi de sünnet olmamıştır. Ancak doğuştan sünnetli olduğu söylenir. Rivayetten ibarettir. Hiçbir şekilde dini olmayan bir törendi ve özel duası yoktu. Bazı bebekler kırkları çıktığında sünnet edilir ama çoğu beş ila on iki yaşları arasında, özellikle yedi  veya sekiz yaşında bu operasyonu geçirirdi. Ailede yaşları birbirine yakın iki veya daha fazla erkek kardeş olması halinde, uygun bir orta zamanda ortak bir tören yapılır ve genellikle yoksulların uygun yaştaki oğulları da zenginlerin hazırlıklarına ve şenliklerine dahil edilirdi. Büyük olaydan birkaç gün önce,oğlanlar değişik mavi saten şapkalar ve ipek gömleklerinin üzerine kuşaklar takarlar, böylece sokaktaki yabancılar bile durumu fark eder  ve onları iyi dileklerle kutlarlardı.

Neden Müslüman toplumların dışında da sünnet yapılıyor?

ABD’de erkekler niye sünnet oluyor o zaman? Sünnet 1870’li yıllarda Amerika’da seks fobili doktorların mastürbasyonu tedavi etmek için ortaya attığı bir uygulamadır. Sünnet cinselliği baskılama yolu olarak önerilmiştir. Dünyada sünneti öneren tek bir uluslararası sağlık örgütü yoktur. Amerika’da ticari bir durum var. Amerika’da doktorlar sünnet başına 200 dolar alıyor. Amerika’da doktorlar tahminen 200 milyon doların üzerinde parayı her yıl gerçekleştirilen bir buçuk milyona yakın sünnet operasyonundan alıyorlar. Sünnet derisi ayrıca kozmetik firmaları tarafından kullanılıyor.

Sünnet derisinin bir pazarı mı var?

Amerika’da var. Sünnet derileri kozmetik firmalarına gidiyor. 1980’li yıllardan beri özel hastaneler kesilmiş sünnet derilerini biyo-araştırma laboratuarlarına ve ilaç şirketlerine satıyor. Advanced Tissue Sciences of San Diego, Organogenesis ve BioSurface Technology adlı şirketler sünnet derilerinin satışlarından kâr elde ediyor.

Nerede kullanılıyor bunlar?

Penis üst derisi bir çeşit nefes alabilen bandaj üretiminde kullanılıyor. Ayrıca Dermegraft-TC gibi ürünler bebek sünnet derilerinin hücreleri çoğaltılarak yapılıyor. Bu ürün yanık bölgelerde geçici yapay deri olarak kullanılıyor. Dermegraft-TC’nin 0.93 metrekaresi 3000 dolara satılıyor. Gelişmiş ülkelerde sünnet derisi ürünleri ile yapılan yanık tedavisi yılda bir iki milyar dolar kazanç, diyabetik ülser, deri ülseri tedavisi on milyar dolar kazanç demek 1994 yılında bir grup şirket Amerika’da bir milyon dolarlık sünnet derisi kültürü satın aldı.

Sünnet cinsel hazzı azaltıyor mu?

Üst deri cinsel hazzı artırır. Sünnetle birlikte erkeğin cinsel hazzı yüzde 51 ile yüzde 80 arasında azalıyor. Kadınların cinsel hazzını da azaltıyor

Sünneti doktorlar yapıyor artık. Doktorların bugüne kadar bu konuda sesinin çıkmaması garip değil mi?
Uzmanlık alanı var mı bu konuyla ilgili? Hayır yok. Çocuk cerrahları özel olarak sünnetle ilgili eğitim alıyor mu? Almıyor. Türkiye’de hem sünnetçilerden hem de doktorların yaptığı hatalardan dolayı sorun yaşayan çok erkek var.

İsa’nın sünneti

Ana Tanrıça Ma

Kaynak: http://ekstrembilgi.com/din/sunnetin-

Bir başka olay da şöyle:

Attis ile ilgili benzer hikaye Frigya mitlerinde geçer.

Nehir Tanrısı Sanigarios’un (Sakarya Nehri) Nana isminde bir kızı vardır. Bu kız Kibele’nin kanından yetişen badem ağacının beyaz çiçeklerinden gebe kalır ve Attis’i doğurur.

Kibele Attis’i Nana’dan kıskanır ve onu çıldırtır.Bunun üzerine Attis hayalarını keser ve kendini öldürür. Kibele yaptığına pişman olur… diye anlatılır…

Buradaki kısa hikayeden sünnetin yanı sıra İsa’nın doğum günü, çam ağacı, bakire Meryem vs. bir çok alıntı yapılabilir.

Daha çok 332’deki İznik Konsülünde kabul görüp o zamana kadar yayılamayan Hristiyanlığa etkisi büyük olmuştur.

Kutsal Ruh, baba-oğul vs. üçlemesi ve Noel gibi kavramlar hep bu ve benzeri hikayelerden apartılmıştır.

Ahmet Ravalı

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.