“Siz ona Atatürk dersiniz. Biz ise onu Ataşark diye anarız.” Kadınlar Birliği’nin Kongresi’de Mısır delegesi, bu sözleri söylüyordu. Anlamı ise şuydu: 

“Siz ona Atatürk dersiniz. Biz ise onu Ataşark diye anarız.”

Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935’deki İstanbul Kongresi’ne katılan Mısır delegesi Sitti Şaravi, Atatürk için bu sözleri söyledi.
1934 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmalarının, uluslararası ölçüde de büyük yankıları olmuştur. Uluslararası Kadın Birliği’nin 12. Kongresi’nin 1935 yılında İstanbul’da toplanması da, Türkiye’nin kadın hakları konusunda sağladığı büyük gelişmelerin dünyada yarattığı ilgi, saygı ve heyecandan kaynaklanıyordu. Mısır delegasyonunun başkanı Sitti Şaravi:

Ankara’ya ilk defa gittim. Hükümet merkezinizin bu kadar mükemmel ve güzel bir şehir olduğunu pek zannetmiyordum.
Türk ırkının pek kısa bir zaman içinde neler yapmaya muktedir olduğunu görerek hayran oldum.

Reisicumhur Atatürk bizi kabul etti.
Çok sempatik, mütevazı tavırları ve fevkalade zekasıyla bütün kadın murahhasları teshir etti (etkiledi).
Biz mısırlılar zaten Atatürk’ü çok sever ve onun açtığı yolda yürümeyi bir şeref biliriz.
Hatta siz ona Atatürk dersiniz. Biz ise onu Ataşark diye anarız.
Çünkü o yalnız Türk’ün değil, bütün Şark’ın ve bilhassa Kardeş Mısır’ın da atası ve önderidir.
”…