Sait Faik Orhan Veli’ye sorar: Nasıl beceriyorsun her gün rakıyı bana ısmarlatıyorsun?

Sait Faik ve Orhan Veli

Cumhuriyet dönemimizin iki önemli kalemi Orhan Veli Kanık ile Sait Faik Abasıyanık meyhanede bulmaca çözme yarışması yaparlar. İşte okuyan herkesi kahkahalara boğan o hikaye…
Edebiyat tarihinin iki önemli kalemi Orhan Veli Kanık ile Sait Faik Abasıyanık bulmaca çözme yarışması yapar.
Kaybeden ötekine rakı ısmarlayacaktır.
Orhan Veli ve Sait Faik bir ay boyunca Balıkçılar Meyhanesi denilen yerde buluşurlar.
Ellerinde de Cumhuriyet Gazetesi.
Sait Faik en son dayanamaz ve Orhan Veli’ye sorar:
“Nasıl beceriyorsun her gün rakıyı bana ısmarlatıyorsun?
Orhan Veli gülerek şöyle cevap veriyor:
“Gazetenin bulmaca ekini hazırlayan benim.”