Bu ressamın adını hiç duydunuz mu? Hoca Ali Rıza 1858-1930.. Suluboya Sümbüllü Yalısı

Hoca Ali Rıza 1858-1930
Türk resim sanatının en önemli figürlerindendir. 1914 kuşağının ünlü peysaj ressamıdır.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e modern resimi taşımış kişidir.
Sanayi- Nefise Mektebini bitirince resim sanatını geliştirmek için Napo’yi gönderilmek istenir fakat o dönemde kolera salgını nedeniyle bundan vazgeçilir.

Osmanlı Ressamlar Derneği başkanlığı yapmıştır.
Döneminin İstanbul’unu geniş bir koleksiyonla tablolara aktarmıştır.
Alttaki resmi suluboya Sümbüllü Yalısı’dır..

Kuzeyli Dali

Ali Değermenci