Osmanlı’da 500 Amerikan misyoner okulu vardı. Atatürk, 2 genç Türk kızı Hristiyan olmuş duyumu üzerine Amerikan Kız Koleji’ni kapattı. “Türk çocukları bu okullara asla gidemez, ayinlrrune etkinliklerine asla katılamazlar” diye kanun çıkarttı

Alptekin Aydoğan

Osmanlı var ya ,
Hani o çok sevdiğiniz Osmanlı!
Onun zamanında 500 amerikan misyoner okulu vardı.
O hiç sevmediğiniz Mustafa Kemal Atatürk Lozan i bile takmayip 1928 yılında 2 genç Türk kızı Hristiyan olmuş duyumu üzerine Bursa Amerikan Kız Koleji’ni kapattı.
1931 yılında da bit kanun çıkararak bu yabancı okulları milli eğitim Bakanlığına bağladı. 
Kanunda soyleydi;
Türk çocukları bu okullara asla gidemez, ayinlrrune etkinliklerine asla katılamazlar.
Okullar binalarında onarim yapamaz, genişletmez, yeni okul bina açamaz.
Tüm müfredatı milli eğitim bakanlığı belirler.
Her okulda bir Türk müdür yardımcısı görev yapmak zorundadır.
Türkçe, tarih , coğrafya ve yurt bilgisi gibi dersler Türk öğretmenler tarafından verilir.
Kısa zamanda birkaçı dışında tüm misyoner okulları kapatıldı.
O küfür ettiğiniz Atatürk o günün koşullarında her bir Türk evladını nasıl korumuş kollamış bir düşünün.
Ama bu gün devlet, cemaat yurtlarında kuran kurslarında, mahallesinde, parkta …..
Çocuklarını tecavüzden koruyamıyor…
Doğru süper güç olduk evelallah!

Alptekin Aydoğan

Alptekin Aydoğan’ın bu yazısına Cengiz Yılmaz da destek vererek unutulan bir gerçeği hatırlattı:

Bu olaydan sonra yabancı kolejlere karşı TED kurulmuştur. 
Tarihçe
Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur.
Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir.
İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.”
Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

https://www.ted.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx…

Cengiz Yılmaz