Önce sosyalistleri topladılar.. Sonra Yahudileri.. Sonra sendikacıları, sonra beni almaya geldiler.. (o lafın Orijinalidir) Faşizm böyle bir şeydir işte

Önce komünistleri (Sosyalistleri)  topladılar, sesimi çıkarmadım; çünkü ben Komünist (sosyalist) değildim.
Sonra Yahudileri topladılar, sesimi çıkarmadım; çünkü Yahudi değildim.
Sonra sendikacıları topladılar, sesimi çıkarmadım; çünkü sendikacı değildim.
Sonra Katolikler için geldiler, sesimi çıkarmadım; çünkü ben Protestandım..
Sonra beni almaya geldiler; Benim için… Sesinin çıkaracak kimse kalmamıştı”

Nazi Almanyası’nda papaz Martin Niemöller

x