M.Ö. 5. y.y.’dan kalma 6 atı ile birlikte gömülen (Saka) İskit Prensesi’nin cesedinden rekonstrüksiyonu yaptılar. 25/30 yaşlarındaki Türk Prenses’in dövmesi dahi duruyordu. Ölüm nedeni meme kanseri

İskit Prensesi

PAZIRIK KURGANLARI’NDA BULUNAN 2500 ‪SENELİK TÜRK PRENSESİ

Özerk Altay Cumhuriyeti’ne ait Ukok Platosu’nda M.Ö. 5. y.y.’dan kalma 6 atı ile birlikte gömülen (Saka) İskit Prensesi’nin cilt dokusundan alınan örnekle cesedin rekonstrüksiyonu yapılmış.
20-30 yaşları arasında öldüğünü ve ölüm sebebinin de meme kanseri olduğunu ortaya koydular.‬
2,500 yıllık çok az bozulmuş Prenses’in dövmesi dahi aynen aktarılmış..

Kaynak: Didem Sadeler – Facebook sayfası

Kaynak kişi: Fuat çimen

İskit Prensesi