Liberya eski Başkanı Charles King 15 bin seçmen varken 234 bin oy almıştı.. Kahrolası “dış güçler” önünü kesti..

Charles Dunbar Burgess Kral
(1875 12 Mart – 1961 4 Eylül) bir politikacıydı Liberya ait Americo-Liberyalı ve Freetown Creole kökenli (annesi bir Americo-Liberyalı idi).
1878’den 1980’e kadar ülkeyi yöneten True Whig Partisinin bir üyesiydi.
1920’den 1930’a kadar Liberya’nın 17. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı .

Kral oldu, Başsavcı 1912 yılına kadar 1904′den ve Devlet Bakanı.
O bu sıfatla 1919 yılında başkan seçildi kadar 1912 den Liberya 1919 katıldı Paris Barış Konferansı ve beraberindeki İlk Pan-Afrikan Kongresi.
Ilımlı bir reform destekçisi olmasına rağmen, patronluk makinesini ve True Whig partisinin egemenliğini desteklemeye devam etti.
1927’de seçmenlerden çok daha fazla oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı.
Zorla çalıştırma ve kölelik skandalı karşısındaki korkusu 1930’da istifasını zorladı.

Charles DB King 1920’de Liberya’nın Başkanı oldu ve 10 yıl görev yaptı. Ilımlı bir reform destekçisi olmasına rağmen, patronluk makinesini ve True Whig partisinin egemenliğini desteklemeye devam etti. Başkan olarak o kurulmasına yardımcı Booker Washington Tarım ve Sanayi Enstitüsü de Kakata 1929 yılında.

ABD’den bir kredinin müzakere edilmesi

1920’lerin başlarına gelindiğinde Liberya’nın mali krizi, Başkan Kralın, ABD’nin şaşırtıcı borç yükünün yeniden örgütlenmesini istemek için seyahat eden bir komisyona yöneldiği noktaya daha da kötüye gitmişti.
Başkan Harding’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra, Mart 1921’de geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya delegasyonundan gelen talebe sempati duysa da, Birleşik Devletler Kongresi tüm yabancı kredileri ve yabancı kredilerin uzatılmasını askıya aldı.
Müzakereler Ekim ayına kadar sürdü ve Dışişleri Bakanlığı nihayet Liberya’ya 5 milyon dolar kredi verdi.

Başkan Harding’e bağlı ABD hükümeti, Liberya’ya 5 milyon dolarlık bir kredi vermek üzere Kongre’ye ( Liberya Cumhurbaşkanı Howard’ın Birinci Dünya Savaşı sırasında bir önceki Woodrow Wilson Yönetiminden kredi alma girişimi sonrasında) yeni bir teklifte bulundu.
Ev onayı verdi ancak Senato reddetti, Liberal yetkililer arasında büyük bir hayal kırıklığı ve çaresizlik hissi yaratarak, ülkelerindeki İngiliz ve Fransız tasarımlarının artık durdurulamaz olduğunu düşünerek endişe duyabilirlerdi. Liberya 1919’da Milletler Cemiyeti’nin bir üyesi oldu ve Monrovia egemenliğini korumak için kararlıydı.

Firestone Kauçuk Şirketi

Firestone Rubber Company 1934’te Liberya’dan lastik ihraç etmeye başladı, 1926’da arazi kiralamak için bir imtiyaz elde etti.
Liberya ekonomisi yakında buna bağlı olarak geldi.
Firestone, iştirak Finans Kurumları Birliği aracılığıyla, Liberya ekonomisini, hükümetin borçları konsolide etmesine ve tahsis etmesine ve kamu iyileştirmelerini finanse etmesine izin veren 5 milyon dolarlık bir krediyle destekledi.

1927 başkanlık seçimleri

Kral, 1927 başkanlık seçimlerinde Thomas JR Faulkner tarafından sert bir şekilde zorlandı.
Resmi açıklamaya göre Kral 234 bin oy aldı; ancak Liberya’nın o sırada 15.000 kayıtlı seçmeni vardı.
Böylece, Kral tarihte bildirilen en hileli seçim için Guinness Rekorlar Kitabında listelenmesinin şüpheli başarısını kazandı..

Zorla çalıştırma ve kölelik skandalı

1927’deki başkanlık seçimlerini Kral’a kaybettikten sonra Thomas Faulkner, True Whig Parti hükümetinin birçok üyesini, sözleşmeli emeği köle olarak işe almak ve satmakla suçladı. Liberya’nın sert inkarları ve işbirliği yapmayı reddetmesine rağmen, Milletler Cemiyeti, İngiliz zoolog Cuthbert Christy’nin liderliğinde Liberya’nın hala uyguladığı zorla çalıştırma ve köleliğin boyutunu belirlemek için bir komisyon kurdu . ABD Başkanı Herbert Hoover, Monrovia’ya basınla ilişkilerini kısaca askıya aldı.

1930’da Milletler Cemiyeti, Komite’nin başkanından sonra “Christy Raporu” olarak adlandırılan komite raporunu yayınladı. Rapor, Faulkner’in iddialarının çoğunu destekledi ve başkan yardımcısı Allen Yancy de dahil olmak üzere pek çok hükümet yetkilisini etkiledi . Zorunlu emeğin, iç kısımdaki yollar gibi belirli kamu işlerinin inşası için kullanıldığı tespit edildi. Ve bazı kabileler kölelik olarak düşünülebilecek yerli köleliği uyguladılar.

Rapor bulundu:

  1. “Yerliyi bastırmak için, kendi güçlerini ve sınırlamalarını gerçekleştirmesini engellemek ve kendisinin baskın ve sömürgecilik ırkının yararına her ne pahasına olursa olsun kendisini göstermesini engellemek için. yıllardır sindirme ve baskılama sistematik olarak teşvik edildi ve teşvik edildi ve Hükümet’in yerel politikasının anahtar kelimesi; ve
  2. ki, “… Liberya Hükümeti Başkan Yardımcısı Yancy ve Liberya Hükümeti’nin diğer üst düzey yetkilileri, aynı zamanda bölge müfettişleri ve bölge komiserleri, yol inşaatı için zorunlu işgücü, yurt dışına sevkiyat ve diğer işler için yaptırımlarını verdiler. Liberya Sınır Kuvvetinin yardım ve desteğiyle, bu gücün köylülerin sindirilmesi için yol yapımında fiziksel zorlama amacıyla, şeflerin aşağılanması ve yerinden edilmesi, kıyıya çekilen yerlilerin, onları sevkiyat zamanına kadar koruyacak [Fernando Po ve Sao Tome.] 

Ardından Kral ve Başkan Yardımcısı Yancy, diğer ilgili liderlerle birlikte istifa etti.

Kaynak: Vikipedi

Tarihin gördüğü en hileli seçimle başa gelen eski Liberya Başkanı Charles King 15 bin seçmen varken 234 bin oy almıştı.. Kahrolası “dış güçler” önünü kesti..

 

Kaynak kişi: Can Aksın – Facebook