O katledilen ağaçları ODTÜ’lü bu gençler ne hayallerle dikmişti..Kesilen her ağacın ahı çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın

ODTÜ'lü gerçler, ödtü,, genç. orman, ağaç dikme

O ağaçları