İstanbul Erkek Lisesi’nin “iğneci”sınıfının hikayesi. Öğretmenin sandalyesine yan sınıftan biri ‘İğne” koyar. Suçlu bulunamaz. Suçsuz sınıf Bursa Lisesi’ne sürgüne gönderilir. O sınıfın öğrencileri kimlerdir biliyor musun?

İstanbul Erkek Lİsesi - iğneciler

İstanbul Erkek Lisesi’nin “iğneci”sınıfının hikayesi. Gururlu öğretmen istifa eder…

İstanbul Lisesi’nin onuncu sınıf öğretmeni Salih Hoca ile öğrenciler arasında garip bir olay gerçekleşir..
İstanbul Lisesi’nin onuncu sınıfı öğretmen sandalyesine bir iğne yerleştiren öğrenciler, pusuya yatıp Salih Hoca’nın iğnenin üstüne oturmasını izleyeceklerini düşünürler..

Öğretmen zili çalınca o sınıfta dersi bulunan Arabi öğretmeni (Salih Hoca) sınıfa giriyor.
Sandalyeye oturacağı zaman cübbesini iki eliyle düzeltirken eli bir iğneye değen Salih Hoca ise oturduğu yere bir iğnenin yerleştirildiğini hisseder, sandalyeye oturmaz ve deftere imzasını attıktan sonra;
“Ben bu muameleye layık değildim, sizlere çok teessüf ederim” diyerek dershaneyi terk eder.
Meseleyi Müdür Besim beye bildiriyor ve istifasını veriyor.
Ondan sonra hızlıca araştırmaya geçen disiplin kurulu işin failini bir türlü bulamaz.

O sınıfın dersleri durdurulur ve araştırmalar devam eder.
Fakat hiçbir öğrenci itirafta bulunmaz.
Sonrasında 1925 yılının öğretmenler toplantısı düzenlendiği gün öğretmenler odasında çaylar içilirken odaya birden Müdür ile lisenin güvenliği içeri girer ve müjdeyi verir…
“Muhterem hocamız Salih efendiye iğneyi koyan iğneci sınıfın tamamen ihracına karar verdik.
Çünkü failini ele vermiyorlar…”

Sonrasında ise sınıftaki 41 öğrenci İstanbul Erkek Lisesi’nden Bursa Lisesi ’ne sürgüne gönderilir..
Olaydan seneler sonra ise Salih Hocaya iğneyi koyan kişinin başka sınıftan olduğu anlaşılır.
Ama İğneciler olarak adlandırılan ve Bursa ’ya sürgüne gönderilen sınıf ise çoktan mezun olmuştur bile..

1925 yılının 10. sınıfı, yani “iğneciler” arasından kimler çıktı:
228 Sait Efendi:
Arkadaşları arasındaki lakabıyla H2O, yani sulu Sait.
Ünlü hikayeci Sait Faik Abasıyanık

697 Rahmi Efendi:
Ünlü hekim, politikacı, şair ve akıl hastalıkları uzmanı Dr. Rahmi Duman

748 Saffet Efendi:
Ünlü hukukçu Saffet Nezihi Bölükbaşı

725 Feridun Efendi:
Ünlü gazeteci ve yazar Hikmet Feridun Es

Sabri Efendi:
Türk politika ve diplomasi hayatının unutulmaz isimlerinden, eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil

Sıtkı Efendi:
Demokrat parti döneminin ünlü bakanlarından Sıtkı Yırcalı

Hikmet Feridun ES’in şu sözü çok meşhurdur.
“Biz 43 iğneci idik. Fakat sonradan o kadar çok kişi iğneci sınıftan olduğunu iftiharla iddia etti ki, hayret etmemek mümkün değil …”

Kaynak: sehirkapinda.com.tr/index.php/2019 listelist.com/1925-igne-olay

Kaynak:

Kapheros @sigaramcamel 
Twitter
Kaynak:
Efsane Gazeteci Doğan Katırcıoğlu’nun İstanbul Erkek
Lisesi anılarını ve tarihini anlattığı kitabında ayrıntıları vardır..
Orhan Erinç
İstanbul Erkek Lİsesi –
Sait Faik Abasıyanık
Sait Faik Abasıyanık
İstanbul Erkek Lİsesi – iğneciler
İstanbul Erkek Lİsesi – iğneciler
İstanbul Erkek Lİsesi – iğneciler
İstanbul Erkek Lİsesi
İstanbul Erkek Lİsesi –