Didim Apollon Tapınağı’nın büyük sırrı.. Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantısı vardır. Didyma bir kehanet merkezidir. Antik kent değil, kutsal bir mahaldir

Didim Apollon Tapınağı..
Didyma aslında bir antik kent değil, kutsal bir mahaldir.
Miletos’tan gelen kutsal yol ile bağlantıya sahip Didyma bir kehanet merkezidir.
Didyma ile ilgili ilk yazılı kaynak Herodot’tur.
Herodot MÖ 600’lerde Mısır Kralı II. Nekho ve Lidya Kralı Kroisos’un Didyma’daki Apollon mabedine adaklar sunduklarını nakleder.
Arkaik devirde çok ünlü olan Apollon’un kutsal yeri MÖ 494’te, Miletos’a saldıran Pers ordusu tarafından tahrip edilmiştir.
Yeniden yapımı ise Büyük İskender’in bölgeyi Pers hakimiyetinden kurtarmasıyla başlar.
İnşası MS 2. yüzyıl ortalarına dek süren görkemli tapınak, tam olarak bitirilememiştir.
Yeniden inşaasında bugünkü formunu alan tapınağın boyutları yaklaşık 109×51 metredir.
Yapının ortasında bulunan, zamanında yalnızca rahip ve kâhinlerin girebildikleri 53×21 m. boyutlarındaki Sella Kutsal Alanı, Medusa Başı muhakkak görülmelidir.

gözlerinizi kapatarak tapınağı inşa eden işçileri veya binlerce yıl önce tanrı apollon’a adaklar adamak ve gelecekten haber almak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanları hayal edebilirsiniz.

27 28 Nisan Aphrodisias Magnesia Nysa Priene Miletos ve Didim Apollon Tapınağı gezimiz de tek tek gezeceğiz.
Tour Guide Mehmet

Selahattin Aydın

Arkeoloji Dünyası(Gezi) – Facebook