Çanakkale, 160 milyonda 1 ihtimalin gerçekleştiği savaştır