Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ki

Atatürk -Yörük -Toros dağları

“Arkadaşlar!
Gidip,
Toros Dağları’na bakınız,
eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.”
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk -Yörük -Toros dağları