Bir Türk generali İtilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor. Bir gazetenin başlığı böyle idi

İşte, o şehrin bu cehennem atmosferi içinde, bir gün, yılgın ve çekinden dolaşırken, gözlerim ansızın bir gazete satıcısının sergisinde,
bir sürü gazete adı ve başlıkları arasında, iri harflerle dizilmiş şu satıra ilişiverdi:
Bir Türk generali İtilaf kuvvetlerine karşı yeniden harbe hazırlanıyor.
Titreyerek gazeteyi aldım. Yürürken okuyorum :
Mustafa Kemal Paşa isminde bir Türk generali…

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Atatürk, s.29.

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.