Bence yılın fotoğrafıdır.. Anavarza Antik Kenti – Adana

Anavarza Antik Kenti – Adana

Arkeoloji Dünyası

Adana’nın Dilekkaya Köyü sınırları içinde olan ve genellikle Anavarza isimi ise, (Yenilmezler) anlamını taşıyor. Kente yenilmezler denilmesinin nedeni belki de, M.S. 4. yy.a kadar birçok uygarlığın Anavarza’yı hakimiyeti altına almak istediği için büyük savaşlara veya istilaya uğraması olmuştur…” [Kaynak : İZMİRLİFE Dergisi, (İzdof Gezginleri-Erol Özday), Haziran-2016, Sayı: 178, s.48].

Anawarza : “…Anawarza adı, Luwi dilinde Anawa-(a)rza, Yamaç-Orman öğelerinden türetilmiştir…Bugün yörede ormandan eser kalmamıştır…” [Kaynak : Türkiye’deki Tarihsel Adlar, Bilge Umar, İnkilap Kitabevi, İstanbul-1993, s.67].

Armağan Koyunyer