Yoğun istek üzerine.. Gazeteciysen ne yapmalısın?

 

Yoğun istek üzerine.. Gazeteciysen ne yapmalısın?

Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği karakter özellikleri
1. Normalin üstünde sözel yeteneğe sahip olmalıdırlar.

2. Sosyal araştırmalara meraklı kimseler olmalıdırlar.

3. Başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan kişiler olmalıdırlar.

4. Girişken ve ısrarcı olmalıdırlar.

5. İyi bir gözlemci olmalıdırlar.

Gazetecilik mesleğini icra edeceklerin çalışma alanları nelerdir?
Gazetecilik mesleğini icra edecekler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Bu kuruşlar şunlardır;

1. Radyolar

2. Televizyon kanalları

3. Gazeteler

4. Dergiler

5. İnternet yayıncılığı

Gazetecilik mesleğini icra edeceklerin alabileceği ünvanlar nelerdir?
1. Muhabir

2. Editör

3. Grafikçi

4. Foto muhabiri

5. Yazı işleri müdürü

6. Sorumlu yazı işleri müdürü

7. Genel yayın yönetmeni

8. Sunucu

Gazetecilik mesleğinin etik ilkeleri nelerdir?
1. Kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmaz.

2. Haberler şantaj, karalama, kirletme, yalan haber, yıpratma gibi unsurları içermez.

3. Gazetecilik mesleğini icra eden kişi tarafsızlık ve adıl olmalıdır.

4. Gazetecilik mesleğini icra eden kişi bağımsız ve adil olmalıdır.

5. Gazetecilik mesleğini icra eden kişi kaynakların istememesi durumunda adlarını gizli tutmak zorundadırlar.

6. Gazetecilik mesleğini icra eden kişi haber hırsızlığı yapmazlar.

7. Gazetecilik mesleğini icra eden kişiler görsel malzeme kullanımını es geçmezler.

8. Gazetecilik mesleğini icra eden kişiler kişilerin özel hayatlarına saygılı kişilerdir.

9. Gazetecilik mesleğini icra eden kişiler haberlerinde hiçbir şekilde kışkırtıcı veya ayrımcı bir dil kullanmazlar.

10. Gazetecilik mesleğini icra eden kişiler kamuoyunu aldatmaya yönelik haber yapmazlar.