Yılmaz Özdil “Keriz Feneri” diye yazdığı Deniz Feneri’nin tekzibini yayınlamak zorunda kaldı. Hem tekzipi yayınladı hem öyle bir yanıt verdi ki

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil “Keriz Feneri” diye yazı yazdığı Deniz Feneri’nin tekzibini yayınlamak zorunda kaldı ama Altta da kalmadı..

Yılmaz Özdil, gelen tekzipte adaleti kendisi buldu. Öyle bir yanıt verdi ki…

TEKZİP METNİDİR.
22 Haziran 2017

Sözcü Gazetesinin 02.10.2016 tarihli sayısının baş sayfası ile 20. sayfasındaki Yılmaz ÖZDİL’ in “ Bağış’ ıklık sistemi… “ başlıklı köşe yazısında; müvekkil Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma derneği ve yöneticileriyle ilgili olarak “ Keriz Feneri…” adı altında hatalı, yanlış yorum ve tespitler yapılmış ve yayınlanmıştır.
Makaledeki yorum, değerlendirme ve tespitlerin, gerçeklikle, objektif habercilikle, basın meslek ilkeleriyle ve özellikle de Derneğin kimliği ve kişiliğiyle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Su-i niyetle yazıldığı her halinden belli olan bu makalenin yazılışı ve yayınlanışı, tamamen müvekkil derneği ve yöneticilerini karalamaya ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Dernek, yönetici ve gönüllüleri hakkında iftira ve hakarete varan suiniyetli bu yorum, beyan, tespit ve değerlendirmeleri, gazetenin ve yazarın bakış açısını ve yaklaşımını en açık bir şekilde tekzip ediyoruz
Yıllardan beri canla-başla fakir-fukaranın hizmetinde bulunmuştur. Yaptıklarıyla kimsesizlerin kimsesi, yetimlerin hamisi ve çaresizlerin çaresi olmuştur. Geçmişi, sağlam yapısı, devletimizin ve milletimizin yanındaki dik duruşuyla sağduyu sahibi vicdanlarda eşsiz ve üstün yer edinmiştir. Bu özelliklerini bundan sonra da devam ettirecek olan müvekkil derneğin hizmetlerine, iftira ve hakaret içeren suiniyetli bu tür yorum ve yazılar hiçbir surette engel olamayacaktır.
Müvekkil derneği ve yöneticilerini kamuoyu nezdinde küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak, hakkında olumsuz algı oluşturmak, fakir – fukara ve biçareye çare olmaya engel olmak amacıyla yapılmış bu tür iftira ve hakaretler, suiniyetli yorum ve tespitler içeren makalenin yazılması ve yayınlanması, kamuoyunda ve hukuk düzleminde cevapsız kalmayacak, gerekli karşılığı bulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 17.10.2016
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Vekili Av. Kamil Özçelik

—-
İLK

1982’den beri gazeteciyim.
35 yıl.
Bu yukarda okuduğunuz…
Meslek hayatımdaki ilk tekzip.
*
Binlerce menfaat çetesinin ayağına bastım, binlerce güç odağının gözüne parmağımı soktum, binlerce illegaliteyi afişe ettim, kendisini milletin sahibi zannedenleri kurdeşen etmek için elimden geleni yaptım, yüzlerce defa mahkemeye verildim, binlerce defa tekzip yayınlatmaya çalıştılar, 35 yıl boyunca hukuk sayesinde hep haklı bulundum, tekzip talepleri hep reddedildi, 35 yıl boyunca hiçbir hukuk adamı çıkıp “şu yazdığın kelime yalan” demedi. Bu ilk.
*
Her hukuki gelişme hayati önem arzederken, böyle bir tekzip talebi olduğunu lütfedip bana haber vermeyen, savunma yapmam için zahmet edip görüşümü sormayan, tekzip davasını kaybettikten sonra bile bana bilgi vermeye tenezzül etmeyen, gazeteyi arayıp “bu tekzip yayınlanacak” diye talimat veren Sözcü hukuk bürosuna, bana olmasa bile, hiç olmazsa 35 yıllık gazetecilik hayatıma gösterdikleri alaka ve hassasiyetten ötürü teşekkür ederim!
*
“Adalet” yürüyüşünün yapıldığı şu günlerde… Deniz Feneri’nde dolandırıcılık yapılmadığını söyleyen, Keriz Feneri diyerek Deniz Feneri’ni rencide ettiğimi söyleyen, ahaliyi tokatladıklarını yazarak Deniz Feneri’ne iftira attığımı söyleyen, Deniz Feneri’nin fakir fukaraya yardım etmesini engellemek için kötü niyetle karalama yaptığımı söyleyen “Akp adaleti”ni tebrik ederim.
*
Ramazan fitremi Deniz Feneri’ne vereyim bari.

Yılmaz Özdil