Yeni Türk şiiri hangi şairle başlamıştır?

Metin Başaran

HANGİ ŞAİR? HANGİ DENEME?

Yeni Türk şiiri hangi şairle başlamıştır?
Bu soruya toplumsalcı sanat adamlarının hiç duraksamadan verdikleri karşılık; Nazım Hikmet’tir.
Tutucu sanat adamları ise daha eskiye gider, Yahya Kemal ile Ahmet Haşim adlarını anarlar.

Yeni Türk şiiri sözünü çok geniş bir anlamda alıp Nedim’e kadar gerilere dönmek de düşünülebilir. Böylece de, şiirimizde en büyük dönüşümü gerçekleştirme onuru Nazım Hikmet’e bırakılmamış olur. Tutucu sanat adamları için başka bir çözüm yok. İster istemez gerilere gidecekler, çünkü onların gözünde Orhan Veli de aşırı solcudur.

Nedim’i, Yahya Kemal’i, Haşim’i, Orhan Veli’yi okuyunca hangilerinin şiirleri günümüzde yazılmış izlenimi veriyor? Benim görüşüme göre, Nazım Hikmet’ten geriye gidilemez.

“Güzelin Yararlısı” adlı deneme kitabında yukarıdaki satırları yazmış olan
MEHMET FUAT’a gelince…

Deneme, iki büyük yazar temel alınarak tanımlanır: Francis Bacon’dan yola çıkan “düşünsel deneme”, Montaigne’den yola çıkan “kişisel deneme”… Yani İngilizle Fransız.
Mehmet Fuat düşünsel denemecidir. Mehmet Fuat’ta sevdiği yemekler, sevmediği şarkılar gibi yazılar, kısaca özel hayatını bulamazsınız. Onun alanı sanat, edebiyat ve düşünsel dünyadır. Montaigne’i çok değerli bulmakla birlikte, kişisel sempatim düşünsel denemeye yöneliktir.

Metin Başaran