Yaşasın bilim.. Yaşasın ilim irfan..

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk boşuna dememiş  “Benim yolum ilimdir, fendir”..