Virüs salgını Büyük önder Atatürk’ü bir kez daha haklı çıkarttı

EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR!

“Efendiler! Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlmin ve fennin haricinde yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır.”

Atatürk, 22 Eylül 1924, Samsun