Uçak yapan bir ülkeden saman ithal eden bir ülkeye.. 1927

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi(TOMTAŞ),Kayseri uçak fabrikası (1927)

Uçak yapan bir ülkeden saman ithal eden bir ülkeye….

Kaynak: Tarih Tarih – facebook