Türk’e okusak anlamaz, Arap’a okusak anlamaz, Acem’e okusak anlamaz, öyleyse bu dil ne dilidir..

“Türk’e okusak anlamaz,
Arap’a okusak anlamaz,
Acem’e okusak anlamaz,
öyleyse bu dil ne dilidir..”
İşte Şemseddin Sami Osmanlıca’yı böyle tarif eder..

Şemseddin Sami’nin , Osmanlıca konusunda düşüncesi…

Üstelik o devirde, Osmanlı döneminde…

Bilgisizlikten, devrimlere çamur atmayı alışkanlık durumuna getirmiş kitleye, Şemsettin Sami’nin bu sözünü anımsatsak yeterli oysa.

Kamusı Türki, adında “Türk” kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçeye sözlüktür.
Şemseddin Sami, bu sözlükte Osmanlıca’da kullanılan, ancak konuşulan Türkçeye girmeyen Arapça ve Farsça sözcükleri ayıkladı, Türkçe kökenli sözcüklere ağırlık verdi. Ayrıca, Türkçeyi varsıllaştırmak için dile yeniden kazandırılması gerektiğine inandığı doğu Türkçesine ve Anadolu Türkçesine özgü sözcüklere yer verdi.

Kaynaklar:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Şemseddin_Sami

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kamus-ı_Türki

Türkçenin Diriliş Hareketi
www.suatozer.com
www.yalcinmihci.com