Türk kültüründe “Eşik” neden kutsaldır? Türkler “Eşiğe” neden basmazlar..

EŞİK CİNLERİ
Türk Söylence Kültüründe “EŞİK” Neden Kutsaldır?

Türkler eşiğe basmaz, hepimiz biliriz, eşik’te oturulmaz. İyi sayılmaz. “Eşik Cinlerinden” bahsedilir.
“Eşikte oturma çarpılırsın” diye korkutulur çocuklar.
Aslında bu çok eski “Geçiş Ritüeli” ile alakalı bir düşüncedir.
Türk Otağlarına baktığımızda, kapılarında eşik olduğunu görürüz.
Otağ, Türk kozmoloji düşüncesinde kutsal bir mekandır ve aslında Makro-Kozmos’un minyatür bir şeklidir.
Bir Türk deyimi olan “Eşik Atlamak” belli bir ruhsal seviyeden ya da durumdan başka bir seviyeye geçmeyi ifade eder.
Eşik Atlamak, kutsal bir mekana ve duruma “Geçiş” yapmaktır.
Doğum, Ergenlik, Düğün, Ölüm gibi sosyolojik olaylar bir anlamda Eşik Atlamaktır.
Ruhun Tekamülü için “Eşik Atlamak” şarttır.
Çoğunlukla Türk masallarında bir avcı tarafından kovalanan geyik, Otağın içinde güzel bir kıza dönüşür.
Evlilik, doğum, ölüm vb durumlar Otağın içinde gerçekleşir.
Bu nedenle biz Türkler, “EŞİK ATLAMAK” deyimini kullanır ve Eşiklere basmayız..

Nuray Bilgili..

Kaynak: Cengiz Yılmaz