Totaliter örgütlerde herkes şefin yalan söylediğini bilir, ilke şudur…

Totoliter örgütlerin üst yönetiminde
herkes,
şefin yalan söylediğini bilir ama şef kaybederse
hepsi kaybedeceğinden susarlar.
İlke,
şefin yanılmazlığı değil
yenilmezliğidir;
buna olan inanç biterse
totalitarizmin hayal dünyası bir anda çökecek ve
gerçek kazanacaktır.

Hannah Arendt

Totaliter lider – lider Hannah Arendt
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.