“Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi habersizdir”

“Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, 
hatta haberi olmadığından dahi habersizdir”

Naom Chomsky