“There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice” , “Yasanın koruması altında ve adalet adı altında yapılan zulümden daha büyük zulüm yoktur” Montesquieu

“There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice.” 

Charles de Montesquieu

“Yasanın koruması altında ve adalet adı altında yapılan zulümden daha büyük zulüm yoktur”

Montesquieu

Türkiye’deki futbol hakemleri ve bazı “büyük” ile “iltimaslı takımlar” bu olaya büyük örnek olarak gösterilebilir..

Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu,
daha çok bilinen adıyla Montesquieu, bir Fransız politik düşünürdür.

Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır. 20 yıl üzerinde çalıştığı De l’esprit des lois adlı kitabında yasama, yürütme ve yargı’yı birbirlerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır.

Bir siyaset sosyolojisi geliştiren Montesquieu, esas ününü toplum, hukuk ve yönetim tarzı konusunda gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmadan almıştır.
Siyaset ve hukuk konusunda tümevarımsal ve deneysel bir yaklaşımı benimseyen filozof, olguları kaydetmek yerine anlamayı, görüngüleri konu alan karşılaştırmalı bir soruşturmayı, tarihsel gelişmenin ilkelerine ilişkin sistematik bir araştırmanın temeli yapmayı itmiştir.
Siyaset konusuna, şu halde bir tarih filozofu olarak yaklaşan Montesquieu, farklı politik toplumlardaki farklı pozitif hukuk sistemlerinin çok çeşitli faktörlere, örneğin, halkın karakterine, ekonomik koşullarla iklime, vs., göreli olduğunu söylemiştir.
O, işte bütün bu temel koşullara, “yasaların ruhu” adını vermiştir.
Montesquieu bu bağlamda, üç tür yönetim tarzını birbirinden ayırmış ve bu devletlere uygun düşen yönetici ilke, iklim ve topraktan söz etmiştir.
Buna göre, despotizm büyük devletlere, sıcak iklimlere uygun düşer ve korkuya dayanır.
Britanya örneğinde olduğu gibi, ne soğuk ve ne de sıcak olan bir iklimin hüküm sürdüğü, orta büyüklükteki devletlere uygun düşen yönetim biçimi, monarşidir; söz konusu yönetim biçimi, şan ve şerefe dayanır.
Buna karşın, soğuk iklimlere ve küçük devletlere uygun düşen rejim, demokrasidir;demokrasinin yönetici ilkesinin erdem olduğunu öne süren Montesquieu, tüm insanlar için geçerli olan tek bir doğa yasası ve evrensel bir insan doğası olduğunu kabul eden akılcılığa şiddetle karşı çıkmış ve kuvvetler ayrılığı prensibini ortaya atmıştır.
Geometri alanında çok olmasa da çalışmalar yapmıştır.
Üçgende Alan ve benzerlik konularında birçok defa önerilerde bulunmuştur.

“Ayrı ayrı birer ahlaksız olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar..” Bu uyarı yapanlar gibi

 

Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.