Başvekil İnönü Rusya’dan Bulgaristan yolu ile dönüyordu. Sofya’daki elçilik suikast için sarılmıştı. Atatürk, Yavuz Zırhlısını Varna’ya gönderdi. Bulgarlar İsmet Paşa’yı bando ile uğurladı

TARİH ALINACAK DERSLERLE DOLUDUR..!
—————————————————————

Başvekil İsmet İnönü davet edildiği Rusya’dan Bulgaristan yolu ile dönüyordu.
Yine o ara Bulgaristan’la aramız iyi değildi.
Bulgar komitacıları Sofya’daki Türk sefaretini sarmış, İsmet Paşa’ya suikast yapmak üzere dışarıya çıkmasını bekliyorlardı…
Bulgar hükümetinin dikkati çekildi…
Bulgar hükümeti inadına umursamadı.
Bunun üzerine keyfiyet Ankara’ya bildirildi, ilgililer toplanıp, aralarında müzakere etti…
Bir çare araştırıldı, tatminkâr bir tedbir bulunamadı ve Atatürk’e danışmaya karar verdiler…
Atatürk sordu; “Siz ne düşünüyorsunuz?”
“Bulgaristan’a iktisaden tazyik edeceğiz. Şiddetle muhtaç olduğu bazı maddeleri satmamakla tehdit edeceğiz.”
Atatürk güldü ve “Telefonu verin bana” dedi. Donanmaya emir verdi…
Ertesi sabah Yavuz zırhlısı İzmit’ten Varna’ya gitti… Yüz bir pare top attı… Evlerin camları kırıldı, herkes yataklarından heyecanla fırladı…
Bulgar hükümeti telaşlandı…
Amiral, “Türkiye Başvekili İsmet Paşa’yı almaya geldiğini’ söyledi…
Bulgar Hükümeti İsmet Paşa’yı Sofya’dan Varna’ya zırhlı trenle, ihtimam ve muhafaza altında getirdi…
Bando ile merasim yaparak, Yavuz’a uğurladı…
Amiral, kırılan camların bedelini ödeyip, Başvekili Türkiye’ye getirdi…

(Kaynak Avni Altıner/ Her yönüyle Atatürk)

Kaynak Kişi: Mehmet Ali Yula

İsmet İnönü Bulgaristan’da mahsur kalınca Atatürk Yavuz zırhlısını Varna Limanı’na gönderdi..
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.