Tanrıça Afrodit parfüm şişesini kıran oğlu Eros’u terlikle tehdit ederken.. Anneler terlik fırlatma geleneği

Tanrıça Afrodit parfüm şişesini kıran oğlu Eros’u terlikle tehdit ederken.. Annelerimizin terlik fırlatma geleneği o yıllardan geliyor demek ki..

Fahrettin Bozkurt

Eski Yunan mitolojisinde, aşk tanrıçası. Romalıların ”Venüsle özdeşleştirdikleri Afrodit (ya da ”Aphrodite”), mitolojiye göre, Zeus ile Dione’nin kızıdır ve Kıbrıs kıyılarında deniz köpüklerinden doğmuştur. Demirci tanrı Hephaistos’un eşi, Eros’un annesidir.

Eski

Yunan mitolojisinde, aşk tanrıçası. Romalıların Venüsle özdeşleştirdikleri Afrodit (ya da Aphrodite),
mitolojiye göre, Zeus ile Dione’nin kızıdır ve Kıbrıs kıyılarında deniz köpüklerinden doğmuştur. Demirci tanrı

Hephaistos’un eşi, Eros Aşka tanrısı, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’in oğlu.

Eros’un annesidir. Aralarında Adonis ile savaş tanrısı Ares’in de bulunduğu pek çok sevgilisi vardır.

Anadolu’da büyük saygı görmüş ve adına tapınaklar, kentler yapılmış olan Afrodit’le ilgili en ünlü efsane, Truva’yla ilgilidir. Bu efsaneye göre, genç prens Paris ‘ten, tanrıçaların en güzelini seçmesi istenmiş, Paris baştanrı Zeus’un eşi
Hera, Athena ve Afrodit arasından Afrodit’i seçmiş, bunun üstüne Afrodit ödül olarak Paris’e Truvalı Helene’yi kaçırmasında yardım etmiş, bu olay da Truva Şavaşı’na neden olmuştur.

Sappho

Sappho, (Attika lehçesinde Σαπφώ [sapːʰɔː], Aiol lehçesinde Ψάπφω [psapːʰɔː]) Lesbos, Eresos (bu günkü adı ile Midilli ) adasında doğmuş, Antik yunan lirik şairi, Afrodit kültü rahibesi, Ekol lideri (Thiasos). Doğumu yaklaşık olarak MÖ 630 ile MÖ 612 arasında; …

Tike

Roma mitolojisindeki karşılığı için bakınız; Fortuna

Aphrodite

Afrodit veya Aphrodite (Yunanca: Ἀφροδίτη), Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs’tür.