Təxəyyül bilgidən daha vacibdir. Bilgi məhduddur, təxəyyül isə bir dünya açır, tərəqqiyə stimul verir, təkamülə səbəb olur..

Təxəyyül bilgidən daha vacibdir. Bilgi məhduddur, təxəyyül isə bir dünya açır, tərəqqiyə stimul verir, təkamülə səbəb olur..

Albert Einstein

Düşünmek bilgiden daha önemlidir. Bilgi sınırlıdır, hayal dünyayı açar, ilerlemeyi uyarır, evrime sebep olur. Albert Einstein

Kaynak Kişi: Gazeteci İbrahim Nebioğlu