Sünnetin çıkışı.. Sünnet, Antik Mısır’da kurban-adak töreni olarak karşımıza çıkar

Sünnet, Antik Mısır’da kurban-adak töreni olarak karşımıza çıkar.

İnsanlar inandıkları Tanrılar icin bedeninden sembolik olarak küçük bir parçasını kurban icin keserler .

Yine Sümerlerde cinsellik kutsaldır, insanlar bu sebeple cinsel organlarının bir kısmını Tanrılara hediye olarak sunarlar. (Sünnetin Çıkışı?)

Kaynak: Arkeoloji Dünyası