Srebrenitsa katliamı, insan hakları konusunda ahkam kesen Avrupa’nın tam ortasında oldu

Farkında mısınız?
Srebrenitsa katliamı, 50 yıldır insan hak ve hürriyetleri konusunda ahkam kesen, akıl veren, dünyayı insan hakları raporları ile terbiye etmeye çalışan Avrupa Birliği ve üyesi ülkelerin bulunduğu coğrafyanın tam göbeğinde yaşandı.
Hani bir karakolda Filistin askısı bulup raporlarında seni alaşağa eden Avrupa var ya, medeni olan Avrupa, tam orada işte.
Üstelik Ortaçağ’da değil, reform ve rönesanstan yüzyıllar sonra 20.yy’da.
Sadece Müslüman oldukları için Sırplar tarafından 8 bin insan katledildi.
AVRUPA denilince bu da aklına gelsin SAKIN UNUTMA..

Orhan Saat

 

Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasında ortada kalan çağa verilen isimdir. Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile başlayıp Rönesans Hareketi ile biten bir dönem içerisinde kademeli olarak son buldu.

Her türlü katliamın her türlü pisliğin olduğu bir çağdır..