Sözü ile işi birbirine O’nunki kadar uyan hiçbir devlet adamı bulamayız. Prof. Herbert Melzing

Dünya tarihini araştıracak olursak,
sözü ile işi birbirine O’nunki kadar uyan hiçbir devlet adamı bulamayız…

Prof. Herbert Melzing