Soru: Balıkesir’in Havran İlçesi’nde (Kaz Dağları) siyanürle altın aranırsa ne olur? Cevabının okuduğunuzda çocuklarınız ve torunlarınız adına utanacaksınız

Soru:
Balıkesir’in Havran İlçesi’nde siyanürle altın aranırsa ne olur?

Cevap:
“Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi planlanan sahanın büyük kısmı başlıca karaçam olmak üzere ormanlıktır.
Bu nedenle proje alanında binlerce ağaç kesilecektir.
Devasa çukurlar açılacak, yoğun ağır metaller ihtiva eden pasa dağları oluşacak ve siyanürlü atıksular için atıksu barajları yapılacaktır.
Proje, ormanlarımızı ve içinde yaşayan yaban hayatını yok edecek,
olası asit maden drenajları ile içme suyu kaynaklarımızı,
Değirmen Dere ve Gelin Dere’yi ve bunlardan su toplayan Havran Barajı ile Edremit Körfezi’ni kirletecektir.
Tarım ve hayvancılığımız olumsuz yönde etkilenecek, yakınındaki köylerimizi içinde yaşanılmaz bir duruma getirecektir.
Birinci derece deprem bölgesi olan bölgemizde, olası bir deprem durumunda ise siyanürlü atıksu barajları büyük tehlike yaratacaktır.
Kurulacak tesisin ne yöremize, ne de ülkemize hiçbir yararı ve maddi katkısı olmayacak, tam tersine ekip biçtiğimiz, hayvanlarımızı yetiştirdiğimiz, geçimimizi sağladığımız, ürünlerinden doyduğumuz topraklarımızı kaybetmemize neden olacaktır.
Bölgemizin ekosistemi tümüyle olumsuz etkilenecektir.
Havran, Kalkım ve Yenice’de, Balya’da, İvrindi’de, birbirine yakın yine Büyükşapçı’da, Halılar’da, Eğmir’de ve başka köylerde de altın madeni arama ve işletme ruhsatlarının olduğu bilinmektedir.
Bu kadar çok altın madenciliğinin bir arada yapılması bölgemizi cehennneme çevirecektir.”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim kurulu Başkanı Süheyla Doğan Ünal

Kaz Dağları’nın Üstü “Altın”dan Değerlidir!