Sincap birçok insandan daha yararlıdır! Sincap, meşe palamutlarını toplar toprağın altına saklar. Sakladığını yeri unutur. Ve o meşe palamutları filizlenip ağaç olurlar

Sincap ve Meşe palamutu
Sincap, Meşe palamutlarını toplamak için uğraşır, sonra onları toprağın altına saklar ve nereye sakladığını unutur. Bu, Sincapların “ZAYIFLIĞI” dır.
Zaman geçer ve toprağın altındaki o Meşe palamutları filizlenip ağaç olurlar.
Bu, Sincapların “VESİLE” sidir.
Orman Mühendisi
@0rmanmuhendisi
Sincap ve Meşe palamutu