Silahsız ve sivildiler.. Çarşı iznine böyle gidiyorlardı.. Halk düşmanı bebek katilleri tarafından şehit edildiler

Melek yüzlü yüzlü yiğitlerdi..