“Sık sık tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir“

“Sık sık tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir. “
Pierre Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon (15 Ocak 1809, Besançon – 19 Ocak 1865, Passy) Fransız ekonomist ve düşünür. Kendini “anarşist” olarak adlandıran ilk kişidir ve ilk anarşist düşünür olarak nitelenir.

Yaşamı

Fransa’nın bir köyünde doğan ve çocukluğu çobanlıkla geçen Proudhon, daha sonra kendini öğrenime adamıştır. 1840’ta yayınlanan ve ilk büyük işi olarak kabul edilen çalışması Mülkiyet Nedir? ‘dir. 1846 yılında yayımlanan Sefaletin Felsefesi adlı eseri, öncesinde bu denli bir Tanrı eleştirisi beklenmemesi nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.
Proudhon’un ekonomik düşüncelerini daha sonra Karl Marx sert bir şekilde eleştirmiş ve bu tartışma ve eleştiriler Marx’ın ekonomik sisteminin temellerini oluşturmuştur. 1848 Devrimleri’nden sonra kendini Federalist olarak tanımlamıştır. En çok tanınan sözü “Mülkiyet Hırsızlıktır”‘dır. Anarşizmin en etkili yazarı olarak kabul edilir.