Seddülbahir Ertuğrul Koyu.. İmara açacağına turizme aç! Olacak iş değil…

Gelibolu..

Seddülbahir Ertuğrul Koyu..
Burası imara açılmış.. Olacak iş değil…

Batısında Gözcübaba Tepenin, doğusunda Seddülbahir Kalesi ve Harapkale Tepenin hakim olduğu hafif eğimli olarak güneye doğru alçalan doğal bir amfiteatr önünde yer alan, 250 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde kumluk sahildir. 1915 yılında da var olan kumluk alanın bitiminde 1,5 metre yüksekliğinde set bulunmaktadır. Sahilden 15 metre içeriden başlayarak çeşitli aralıklardaki 3 sıra tel engeli oluşturulmuş, bu engel manzumesinin arkasında da 3’üncü Tabur 10’uncu bölük mevzilenmişti. Bir takımı Ertuğrul Tabya ve doğusunda, bir takımı köy batısı ve kale önünde, bir takımı da Harapkale Tepe gerisinde ihtiyatta idi.

25 Nisan sabahı 06.30’da başlayan başlangıçta 13 bölük, kısa bir süre sonra 25 bölük seviyesine çıkan düşmanına karşı direnen 10’uncu Bölük ve onu takviye eden 11’inci Bölük personelinin kahramanca vatan toprağını savunması sonucu, çıkarmaların en önemli noktası olan ve diğer çıkarma yerlerini arkasına alıp götüreceği düşünülen nokta tıkanıp kalmıştı. Koyu savunan Mehmetçikler, 10’uncu Bölük personeli Yahya Çavuşun şahsında adlarını tarihe altın harflerle yazdırdılar. 32 saat boyunca Ertuğrul Koyu çevresindeki savunma mevzilerinde mevcut olarak kendinden başlangıçta 25 kat, ertesi gün 10 kat fazla düşmanına direnerek kendilerinden beklenen görevin kat kat üstünde varlık göstermişlerdi.

Ertuğrul Koyu muharebelerin devamı boyunca İngiliz ve Fransızların ana ikmal noktası olarak kullanılmıştı. Bu gün Ertuğrul Koyunda İngilizlerin “V Beach” mezarlığı bulunmaktadır.