‘Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır’.. Dökmedi ama şarabı