Sanki, yol başında durmuş eve bakıyorsunuz..

Ivan Shishkin