Şamil…

Şamil…
“Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras,

hürriyet uğrunda savaşmak,
hakkı yaymak uğrunda can vermek olacaktır..”

Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dinî önderi, Kuzey Azerbaycan, Dağıstan, Çeçenistan ve Çerkesya’nın üçüncü imamı olan imam ve asker. Kafkasya’nın bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Şeyh Şamil, Müslüman nüfusa sahip ülkelerde ün sahibidir.
Ruslara karşı kazandığı zaferlerden ötürü “Kafkas Kartalı” ve “Rusya’nın Kâbusu” gibi isimlerle anılır.
Hamzat Bey’den sonra Kafkasya’daki direnişçilerin komutanıdır ve aynı zamanda Nakşibendi şeyhlerinden Seyyid Cemaleddin Kumuki’nin halifelerindendir. Yirmi beş yıl sürdürdüğü savaş ile onu izleyenlerin benimsemiş oldukları İslam ve tasavvuf inancı, günümüzde Kafkas halkları arasında oldukça yaygındır.