Şaman öğretisinde ‘Yaşamak’ nedir?

Şaman davulu

Şaman öğretisine göre ‘Yaşamak’ nedir?

Bir Şaman öğretisi şöyle der:
“Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz.
Nehirler kendi suyunu içemez.
Ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez.
Güneş kendisini ısıtamaz.
Ay kendisi için parlamaz.
Çiçekler kendileri için kokmaz.
Toprak kendisi için doğurmaz.
Rüzgar kendisi için esmez.
Bulutlar kendi yağmurlarında ıslanmaz.
Doğanın anayasasında ilk madde şudur:
Her şey birbiri için yaşar.
Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur.”

Şaman öğretisi
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.