Roma Dönemi’nde ay ve yıldız

Ay Yıldız

Side tiyatrosunun sahne binasının mimari bir parçasında bulunan ve Roma Dönemi’ne tarihlenen ay ve yıldız.
Hilal, Ay Tanrısı Nanna’yı/Sin’i,
Yıldız ise İştar’ı/İnannna’yı sembolize etmekteydi.
Hilal ve Yıldız lşık Tanrı’sı Mithra’nın ve Pontus Kralı VI. Mithridates’in bayrağının da sembolleridir.
Byzantium (İstanbul) sikkelerinde özellikle Ay Tanrıçası Hekate adına bolca görülürdü.
Şöyle bir hikaye anlatılır:
İskender’in babası II. Filip, MÖ 340’larda Byzantium’a saldırır ve kent neredeyse düşecektir. Bulutların arasından ay görününce kuşatmayı kaldırır ve geri çekilir.
Byzantiumlular bunu “Hekate bize yardım etti” olarak yorumlar ve onun adına heykel yaptırır (Stephanus Byzantinus Ethnica).
Göktürk paralarında ve Memlük bayrağında vardır ve Osmanlılar da kullanmıştır.
Yani kısacası ay ve hilal sembolleri birçok medeniyette kullanılmış ve hikayesi binlerce yıldır sürüyor.

Selâhattin Aydın

Ay Yıldız
Ay Yıldız
Ay Yıldız
Ay Yıldız
Patreon üzerinden desteğinizi bekliyoruz.