Pişmaniye: Farsça ‘yün’ anlamındaki ‘peşm’ sözcüğünden gelir. Peşm+âne “yün gibi” demektir. ‘Pişmanlık’la bir alakası yoktur

“Pişmaniye: Farsça “yün” anlamına gelen “peşm” sözcüğünden. Peşm+âne “yün gibi” demek. Sonra pişmaniye. Yüne benzediğinden.
Kelimemizin pişmanlıkla bir alakası yoktur.”

Pişmaniye: Farsça ‘yün’ anlamındaki ‘peşm’ sözcüğünden gelir. Peşm+âne “yün gibi” demektir. Sonra pişmaniye olmuştur. Yüne benzediğinden. Kelimenin ‘Pişmanlık’la bir alakası yoktur…