“Övünecek ecdat arıyorsanız ilk genelevi, ilk birahaneyi, ilk rakı fabrikasını açan 2. Abdülhamit’i değil, Müslüman olmayan yüzbinlerce Türkü öldüren Emevi valisi Ebu Kuteybe’yi tepelen Hülagü Han’la övünün”

Övünecek ecdat arıyorsanız ilk genelevi, ilk birahaneyi, ilk rakı fabrikasını açan 2. Abdülhamit’i değil, Müslüman olmayan yüzbinlerce Türkü Talkan ve Curcan’da katleden,
erkekleri direklerde sallandırıp,
kadınları cariye, çocukları köle olarak satan Emevi valisi Ebu Kuteybe’yi tepeleyen İlhanlılar Devleti kurucusu Hülagü HAN’ı okuyu, onunla övünün.
Bilge Tonyukuk da var ama ağır olur..

Aydın Baylan

 

Aydın Baylan – Abdulhamit – Hülagü Han